Business Talent Network

1. Basisbegrippen van de Statistiek

Deze bundel is een initiatief van verscheidene studenten met verschillende academische achtergronden, zowel technische als economische. Zij hebben getracht in een bundel alle noodzakelijke kennis samen te vatten en in gebruikelijk taal uiteen te zetten. De schrijvers gaan er van uit dat lezers van deze bundel enige voorkennis hebben van de basisbeginselen van de Statistiek. Studenten die onderzoek doen en de basis van de Statistiek al onder de knie hebben, kunnen direct doorbladeren naar hoofdstuk 11.

Veel plezier in de wereld van statistiek!

Arnoud Hattink

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test