Business Talent Network

1.1 Beschrijven van gegevens in SPSS

Als je variabelen met elkaar wilt vergelijken, kun je dit doen door naar analyze te gaan, dan naar descriptive statistics en kies hier voor frequencies. Hier kun je een frequentieverdeling maken door de variabelen die je wilt gebruiken te verplaatsen. Links zie je alle variabelen die je hebt ingevoerd, rechts komen alle variabelen die gebruikt worden voor je frequentieverdeling. Klik op OK als je de juiste variabelen hebt geselecteerd.

Berekenen van het gemiddelde, de mediaan en andere kengetallen

Er zijn drie verschillende manieren waarop het gemiddelde, de mediaan en andere kengetallen berekend kunnen worden.

 • Manier 1

  Ga naar analyze, kies hier descriptive statistics, dan frequencies en klik ten slotte op statistics.

  Met frequencies kunt u ook percentuele berekenen.

 • Manier 2

  Ga naar analyze, kies hier descriptive statistics en klik ten slotte op descriptives.

  In het submenu options kun je kiezen welke kengetallen je wilt berekenen.

 • Manier 3

  Ga naar analyze, kies hier descriptive statistics en klik ten slotte op explore.

  De variabelen waarvan je de kengetallen wilt berekenen verplaats je naar dependent list.

  Als je de gemiddelden voor bepaalde subgroepen wilt berekenen moet je de variabelen die de subgroepen aangeeft verplaatsen naar factor list.

  Met explore kunt je ook percentuele berekenen, explore rekent ook een 95 % betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test