Business Talent Network

1.1 Leerdoelen economische scripties

Voor het afsluiten van je economische bacheloropleiding wordt van studenten vaak verwacht dat ze in staat zijn een economische probleem te omschrijven, analyseren en te verklaren. Vaak wordt dit gedaan in de vorm van een grondige literatuurstudie en soms met eigen empirisch onderzoek. Het verschil met een masterscriptie zit vooral in de diepgang. Bij een masterscriptie wordt er van de student verwacht dat deze nieuwe wetenschappelijk inzichten bijdraagt, bij een bachelorscriptie is dit vaak nog niet aan de orde. De volgende leerdoelen zijn over het algemeen aan te wijzen voor  de afsluiting van de bacheloropleiding:
•    Je bent in staat een economische probleem te beschrijven er een duidelijke probleemstelling en deelvragen uit af te leiden.
•    De kennis uit de voorgaande jaren worden toegepast voor het beantwoorden van probleemstelling.
•    Je laat zien relevante bronnen te kunnen selecteren.
•    Je laat zien dat je in staat bent heldere en duidelijke conclusies te formuleren
•    Resultaten van je onderzoek kun je duidelijk schriftelijk en mondeling presenteren.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test