Business Talent Network

1.2 Beoordelingscriteria communicatie scripties - Scriptie Bachelor Communicatie

Voor elke opleiding gelden natuurlijk specifieke eisen op het gebied van de scripties en het onderzoek maar er zijn ook een aantal algemene criteria te noemen waarop in ieder geval wordt beoordeeld. Gebruik deze criteria als een referentie en ga voor de zekerheid ook nog na bij je eigen opleiding of er nog eisen zijn die niet in deze lijst staan genoemd. Hieronder staan de meest voorkomende criteria vernoemd.

 • Probleemstelling 
  De probleemstelling wordt vaak op helderheid, nauwkeurigheid en originaliteit beoordeeld. Houd er dus rekening mee dat je specifiek omschrijft wat je gaat onderzoeken, hoe je dat gaat doen en ga ook na of je geen ‘uitgekauwd’ onderwerp hebt gekozen.

 • Kennis van het onderwerp 
  Hier wordt gelet op welke literatuur je gebruikt hebt en of deze literatuur voldoende relevante bevat.

 • Opbouw van het betoog 
  De systematische uitwerking van het uitgevoerde onderzoek, logische volgorde in opbouw en verhaal, heldere en duidelijke argumentatie en goed onderbouwde conclusies.

 • Kwaliteit van het onderzoek 
  Methode van dataverzameling (operationalisering van begrippen, onderzoekstechnieken en onderzoeksgebied). Duidelijke argumentatie omtrent de genomen keuzes en analyse van gegevens.

 • Controleerbaarheid 
  Het onderzoek moet controleerbaar zijn door middel van duidelijke en volledige bronvermelding en literatuurlijst.

 • Uiterlijk van de rapportage 
  Het rapport moet een overzichtelijke lay-out (duidelijke structuur d.m.v. hoofdstukken, paragrafen, alinea’s etc.) hebben met een correcte spelling en interpunctie.

 • Proces 
  Vaak wordt er ook nog gekeken naar procesgerichte aspecten zoals inzet, mate van zelfstandigheid, eigen inbreng en noodzaak tot begeleiding.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test