Business Talent Network

1.2 Beoordelingscriteria - Scriptie Master Communicatie

Voor elke opleiding gelden natuurlijk specifieke eisen op het gebied van de scripties en het onderzoek maar er zijn ook een aantal algemene criteria te noemen waarop sowieso wordt beoordeeld. Gebruik deze criteria als een referentie en ga voor de zekerheid ook nog na bij je eigen opleiding over er nog eisen zijn die niet in deze lijst staan genoemd.

 

  • Probleemstelling

 

De probleemstelling wordt vaak op helderheid, nauwkeurigheid en originaliteit beoordeeld. Hou er dus rekening mee dat je specifiek omschrijft wat je gaat onderzoeken, hoe je dat gaat doen en ga ook na of je geen ‘uitgekauwd’ onderwerp hebt gekozen.

 

  • Kennis van het onderwerp

 

Hier wordt gelet op welke literatuur je gebruikt hebt en of deze literatuur voldoende relevantie bevat.

 

  • Vakinhoudelijk inzicht

 

De manier waarop er gebruik is gemaakt van theorieën en begrippen die op het communicatievlak gebruik worden gemaakt, verantwoording van de theoretische uitgangspunten en de omschrijving van theoretische begrippen.

 

  • Opbouw van het betoog

 

De systematische uitwerking van het uitgevoerde onderzoek, logische volgorde in opbouw en verhaal, heldere en duidelijke argumentatie en goed onderbouwde conclusies.

 

  • Kwaliteit van het onderzoek

 

Methode van dataverzameling (operationalisering van begrippen, onderzoekstechnieken en onderzoeksgebied). Duidelijke argumentatie omtrent de genomen keuzen en analyse van gegevens.

 

  • Controleerbaarheid

 

Het onderzoek moet controleerbaar zijn door middel van duidelijke en volledige bronvermelding en literatuurlijst.

 

  • Uiterlijk van de rapportage

 

Het rapport moet een overzichtelijke lay-out (duidelijke structuur d.m.v. hoofdstukken, paragrafen, alinea’s etc.) hebben met een correcte spelling en interpunctie.

Verder wordt er nog beoordeeld op de mate van zelfstandigheid en de creativiteit die naar voren komt in het onderzoek.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test