Business Talent Network

1.4 Probleemstelling & doelstelling - Onderzoeksmanual

Als het onderwerp voor een onderzoek is vastgesteld dan moet er een doelstelling en probleemstelling worden geformuleerd. Hiermee geef je aan wat het probleem binnen het onderzoeksgebied is, waarom het een probleem is en waarom het relevant is om te onderzoeken. Dit geeft dan het uitgangspunt van je onderzoek aan. Tijdens het formuleren van je probleemstelling moet je in ieder geval rekening houden met de volgende punten:

  • De probleemstelling moet duidelijk afgebakend zijn en je moet motiveren welk aspecten je wel onderzoekt en welke aspecten niet.
  • In het begin moet de probleemstelling nog flexibel zijn omdat tijdens de eerste fasen van het onderzoek vaak blijkt dat je de probleemstelling aangepast of herzien moet worden.
  • Uit de probleemstelling volgen deelvragen waarmee je verschillende deelgebieden kunt aangeven die je wilt onderzoeken.

 

Probleemstellingen komen er in verschillende vormen, waarvan hieronder een aantal voorbeelden.

  • De toetsende probleemstelling

In welke mate is Scriptie.nl geslaagd?

 

  • De  inventariserende probleemstelling

Welke factoren hebben geleid tot het succes van Scriptie.nl?

 

  • De verklarende en analytische probleemstelling

Waarom is er vraag naar een platform voor scripties?

 

  • Vergelijkende probleemstelling

Wat is het verschil tussen Scriptie.nl en andere sites?

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test