Business Talent Network

1.6.2 Variatie (permutatie)

Men trekt k elementen uit een verzameling van n; hier is de volgorde van belang en er is sprake van trekken zonder terugleggen. De formule die men hiervoor hanteert is

Formule permutatie

Voorbeeld 1 g

Maurits, Karel en Paul besluiten op een zonnige middag naar de bioscoop te gaan. Na hun kaartjes gekocht te hebben lopen ze de desbetreffende zaal in en komen er achter dat de gehele zaal, bestaande uit 350 zitplaatsen, leeg is. Bereken op hoeveel verschillende manieren ze in de zaal kunnen gaan zitten.

voorbeeld 1 g

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test