Business Talent Network

1.6.3 Combinatie

Men trekt k elementen uit een verzameling n; hier is de volgorde niet van belang en er is sprake van trekken zonder terugleggen. De formule die men hiervoor hanteert is

combinatie formule

Voorbeeld 1 h

Pieter heeft lang gespaard en kan 3 nieuwe videospellen kopen voor zijn Woo-spelcomputer. In de winkel valt zijn oog op 5 spellen die allemaal even duur zijn. Hij kan er echter maar 3 kiezen. Bereken hoeveel keuzemogelijkheden Pieter heeft.

voorbeeld 1 h

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test