Business Talent Network

1.8 Interviews - Onderzoeksmanual

Een interview is een techniek die meestal wordt gebruikt om meningen te achterhalen over een bepaald onderwerp. Tijdens een interview wordt er dieper op een onderwerp ingegaan omdat hier meer tijd voor is per respondent. Daarom is het ook van groot belang dat het interview goed wordt voorbereid, je kan een interview immers maar één keer afnemen. Voor het afnemen van interviews zijn verschillende methoden te gebruiken. Je kan ervoor kiezen om een half gestructureerde vragenlijst te gebruiken waarbij een mix wordt gebruikt van open en gesloten vragen, hierbij staan de onderwerpen waar je het over wilt hebben de vast. Daartegenover staat een interview met een topiclist, hierbij heb je naar aanleiding van je centrale vraag een aantal onderwerpen (topics) opgesteld waar je het tijdens een interview over wilt hebben. Nog vrijer is een interview waarbij alleen het hoofdonderwerp vaststaat. Vanaf het hoofdonderwerp wordt dan verder gevraagd maar de lijn daarvoor ligt nog niet vast. Voor deze laatste vorm is het wel van groot belang dat de interviewer over de juiste technieken en vaardigheden beschikt om ervoor te zorgen dat er toch genoeg informatie uit het interview komt. Het is aan te raden om een proefinterview af te nemen om na te gaan of je met je vragenlijst of topiclist genoeg informatie krijgt.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test