Business Talent Network

2. Voorbereiding - Scriptie Master Technisch

Bij veel technische opleidingen is het zo dat de afstudeerperiode vergezeld gaat met een praktijkgerichte ontwerpopdracht of in sommige gevallen een empirisch onderzoek. Deze worden beide afgesloten met een schriftelijke rapportage en een voordracht of presentatie in de vorm van een colloquium. Omdat de trajecten die worden gevolgd tijdens een empirisch onderzoek en een ontwerpopdracht erg van elkaar verschillen zullen beiden worden toegelicht. Allereerst zullen de stappen die worden genomen tijdens de voorbereidende fase voor een ontwerpopdracht worden uitgelegd en hierna zal er afgesloten worden met de stappen voor een empirisch onderzoek.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test