Business Talent Network

2.1 Populatie - Onderzoeksmanual

Voordat er een steekproef getrokken kan worden moet de populatie waarover de onderzoeker uitspraken wil doen worden gedefinieerd. Een populatie kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. Er kan gebruik gemaakt worden van een indeling op basis van socio-demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, woonplaats, etc.  maar een populatie kan ook gedefinieerd worden op basis van andere kenmerken zoals gedragskenmerken. Denk hierbij aan kenmerken zoals gebruiker, ex-gebruiker of koper van een bepaald product. Dit laatste zie je vaak terug bij marktonderzoeken.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test