Business Talent Network

2.2 Steekproef - Onderzoeksmanual

Omdat het onderzoeken van een hele populatie bij grote onderzoeken niet te doen is wordt er gebruik gemaakt van steekproeven. Hierbij worden groepen (deelpopulaties) geselecteerd waarover het onderzoek dan wordt uitgevoerd. Het selecteren van een steekproef kan op een aantal manieren gedaan worden welke deze paragraven worden uitgelegd.

Voor niet-aselecte steekproeven wordt gekozen indien de onderzoeker:

  • geen uitspraken over de totale populatie wil doen (vb. in de ontwerpfase van enquête)
  • geen middelen heeft om een aselecte steekproef te trekken (gebrek aan tijd, budget en/of personeel)
  • niet goed weet wie tot de populatie behoort (vb. drugsverslaafden)

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test