Business Talent Network

2.2 Structuur van je scriptie

Hoe begin met het schrijven van je scriptie? De structuur van scriptie is een belangrijk punt bij het beginnen met schrijven.  Van te voren de opbouw bedenken en uitschrijven kan je helpen jouw scriptie te schrijven.  De opbouw zal een richtlijn zijn voor wat er nog moet gebeuren. Hieronder vind je een standaard opzet van een scriptie.

De structuur van je scriptie is een belangrijk item bij het schrijven, dit zal namelijk een richtlijn zijn voor wat er nog moet gebeuren. Hieronder vind je en standaard opzet voor HBO scripties en kan ook gebruikt worden bij een wetenschappelijke scriptie. Vaak is via je eigen universiteit een scriptie structuur en een handleiding te krijgen, meestal kun je deze vinden op de website van je universiteit of via je scriptie coach.

  • Titel pagina
  • Samenvatting 
  • Voorwoord 
  • Inhoudsopgave 
  • Inleiding 
  • Weergave en argumentatie van de gebruikte methode/werkwijze
  • Weergave en argumentatie van de gehanteerde theorie
  • Weergave van de onderzoeksresultaten en de analyse
  • Conclusie en/of aanbevelingen
  • Literatuur- en bronverwijzingen.

 

De titelpagina
De titel pagina is van groot belang bij een scriptie. Het is de eerste pagina die wordt bekeken. Op deze pagina staat de titelpagina met daarop de titel, naam van de auteur, universiteit en faculteit, studierichting, inleverdatum en de naam van begeleider en eventueel de naam van de opdrachtgever(indien de scriptie voor een bedrijf geschreven wordt).

Samenvatting (abstract)
De samenvatting is een korte toelichting op de theorie, een korte conclusie. Deze korte samenvatting is vaak niet meer dan 2x een A4 en bevat slechts de vraagstelling, aanpak en een korte toelichting op de inhoud. De lezer bepaald aan de hand van de samenvatting of hij de hele scriptie zal lezen.

Voorwoord
Een kort geschreven stuk met een persoonlijke klank vaak niet langer dan een half A4. De functie van het voorwoord is om persoonlijke ervaringen die aanleiding hebben gegeven tot het schrijven van je scriptie te delen, voor welke doelgroep de scriptie is bedoeld, dankbetuigingen aan de personen en instellingen die je met het schrijven van je scriptie hebben geholpen.

Inhoudsopgave
Het is belangrijk te weten dat je pas na de inhoudsopgave begint met het nummeren van de pagina.

Inleiding
In de inleiding van een scriptie komen met daarin het doel, onderwerp, probleemstelling en onderzoeksvragen van de scriptie. De introductie heeft als doel de aandacht van de lezer te trekken. De inleiding moet pakkend zijn en moet je probleemstelling onderbouwen.

Weergave en argumentatie van de gebruikte methode/werkwijze
In dit hoofdstuk geef je beantwoord je alle beschrijvende onderzoeksvragen vaak kunnen deze beantwoord worden met behulp van een literatuuronderzoek.

Weergave en argumentatie van de gehanteerde theorie
De theorie die je hebt gehandhaafd beschrijf je hier en onderbouw je. Het is van belang dat je kunt uitleggen waarom je voor gekozen hebt om bepaalde methodologie hebt gekozen.

Weergave van de onderzoeksresultaten en de analyse
Hier beschrijf je het onderzoek is verlopen en de analyseer je de resultaten.

Conclusie en/of aanbevelingen.
In de conclusie is geef je antwoord op je onderzoeksvraag. Je benoemt de belangrijkste resultaten van je onderzoek en licht deze kort toe. Tenslotte beantwoord je de hoofdvraag van het onderzoek en is het van belang dat je geen nieuwe informatie verstrekt maar duidelijk beschrijft hoe je aan je conclusie bent gekomen.

Literatuur- en bronverwijzingen.
Aan het eind van je scriptierapport voeg je een literatuurlijst en bronvermelding toe. Het is belangrijk om zo goed mogelijk te verwijzen naar de bronnen die je hebt gebruikt om de controleerbaarheid van je werk te vergroten. Op deze lijst zet je in alfabetische volgorde de literatuur die je hebt gebruikt, let er wel op dat je alleen de literatuur in de lijst zet die je daadwerkelijk hebt gebruikt voor je verslag. Verder verwijs je ook in je betoog zelf naar de bronnen die je hebt gebruikt, dit kan op de volgende manier, (eerste achternaam van de auteur, jaartal waarin de publicatie is verschenen, pagina’s waar je de informatie kan terugvinden). Als er niet naar een specifiek stuk wordt verwezen dan laat men de verwijzing naar de pagina’s meestal achterwege.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test