Business Talent Network

2.3 Kansverdeling

Een kansverdeling is een tabel, formule of grafiek die de waarden van een stochastische variabele en de kans corresponderend met deze waarden beschrijft. Deze kansverdeling is van belang voor de statistische analyse die men wil uitvoeren en de kansverdeling wordt opgevat als een model voor de werkelijke verdeling, daar de werkelijke verdeling immers onbekend is. Het is de bedoeling van de statistische analyse om uitspraken te doen over de parameter(s) die de theoretische kansverdeling bepalen. Er bestaan verschillende vormen van uitspraken over parameters. Het kan (1) een schatting van een parameter betreffen, (2) gaan om het toetsen van een hypothese over een parameter of (3) het bepalen van een betrouwbaarheidsinterval voor de parameter.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test