Business Talent Network

2.4 Omvang van een steekproef - Onderzoeksmanual

Bij het bepalen van de omvang van een steekproef spelen twee punten een grote rol. Het eerste punt is heterogeniteit van de populatie, hoe groter deze is des te groter de variatie in de groep. Daarnaast speelt de vereiste nauwkeurigheid een grote rol. Des te nauwkeuriger des te groter moet de steekproef zijn. Houdt tijdens het bepalen van de omvang van je steekproef ook rekening met de verwachtte respons. In het geval van enquêtes is de kans dat je een respons van 100% krijgt bijvoorbeeld uitzonderlijk klein, meestal zal de respons rond de 60% liggen. Eventueel ligt deze iets hoger bij mondeling afgenomen enquêtes. Als je dus voor de betrouwbaarheid van je onderzoek een respons nodig hebt van 250 enquêtes dan moet je dus minimaal 416 enquêtes uitsturen (250/60 x 100).

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test