Business Talent Network

3. Verwachtingswaarde, variantie, standaard deviatie en covariantie

Het populatiegemiddelde geeft het gewogen gemiddelde aan van alle waarden in een populatie. De variantie geeft de spreiding aan van de waarden binnen de populatie. Hieronder zijn de formules voor beide termen te vinden:

 

 

Mocht men bijvoorbeeld een onderzoek doen naar het salaris van docenten in Nederland dan zou het salaris zijn van docent 1, het salaris van docent 2, enzovoorts. In dat geval is het aantal docenten waaruit de populatie uit bestaat.

Het populatiegemiddelde noemt men ook wel de verwachtingswaarde van X en noteert men als E(X). De formule voor de verwachtingswaarde van X is

 

 

Op dezelfde manier berekent men de populatievariantie V(X) wat het gewogen gemiddelde is van de gekwadrateerde standaarddeviaties van het gemiddelde.

 

 

Deze formule kan enigszins vergemakkelijkt worden:

 

 

De standaarddeviatie van de populatie krijgt men simpel door de wortel te trekken van de populatievariantie:

 

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test