Business Talent Network

3.3 Covariantie

Indien twee stochastische variabelen een lineaire relatie met elkaar hebben zijn er twee begrippen van belang, de covariantie en de correlatiecoëfficiënt. De covariantie COV geeft informatie over de richting en de grootte van de lineaire relatie tussen de variabelen. De formule voor de covariante tussen variabelen X en Y is als volgt:

 

 

Wat opvalt is dat men de deviaties van het gemiddelde van zowel X als Y vermenigvuldigen en dan vermenigvuldigen met de gemeenschappelijke kans. Daardoor kan men de formule ook herschrijven als:

 

 

De correlatiecoëfficiënt geeft de daadwerkelijk sterkte en grootte weer van de lineaire relatie. De formule voor de correlatiecoëfficiënt is

 

 

Als de correlatiecoëfficiënt tussen -1 en 0 ligt is er sprake van een negatieve lineaire relatie. Omgekeerd geldt dat als de correlatiecoëfficiënt tussen de 0 en 1 ligt er een positieve lineaire relatie geconstateerd kan worden. Is de correlatiecoëfficiënt gelijk aan 0 dan is er geen lineaire relatie.

 

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test