Business Talent Network

3.3 Nieuwe variabelen berekenen in SPSS

Voor het berekenen van nieuwe variabelen ga je naar transformM en hierna klik je op compute. De naam van de variabele die je wilt berekenen typ je in target variable, de berekening typ je in numeric expression. De berekening zijn de variabelen x-y samen.

De functie van een variabele is eenvoudig uit te rekenen, bijvoorbeeld de wortel van variabele x kan gemakkelijk uitgerekend worden in de nieuwe variabele x-wortel. Hiervoor plaats je x-wortel in target variable en sqrt(x) in numeric expression. Deze en meerdere functies zijn ook te vinden onder het menu functions.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test