Business Talent Network

4.2 Scriptie-indeling - Scriptie Master Psychologie

Een scriptie kan op de volgende manier ingedeeld worden, dit is een vrij algemene indeling en hiervan kan natuurlijk afgeweken worden naar gelang het onderwerp dat vereist.

 

-          Voorblad.

-          Titelpagina met daarop de titel, naam van de auteur, universiteit en faculteit, studierichting, inleverdatum en de naam van begeleider.

-          Samenvatting.

-          Inhoudsopgave.

-          Inleiding met daarin het doel, onderwerp en probleemstelling van de scriptie.

-          Weergave en argumentatie van de gebruikte methode / werkwijze.

-          Weergave en argumentatie van de gehanteerde theorie .

-          Weergave van de onderzoeksresultaten en de analyse.

-          Conclusie en/of aanbevelingen.

-          Literatuur- en bronverwijzingen.

 

 Het doel van een scriptie is eigenlijk het zo duidelijk mogelijk beschrijven van wat je in elke fase van het onderzoek hebt gedaan. Dus in feite komt dat op het volgende neer:

  1. Formuleren van de doel- en vraagstelling (inleiding)
  2. Verzamelen van de data (methode)
  3. Het analyseren van de data (resultaten)
  4. Bediscussiëren van de resultaten (discussie)

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test