Business Talent Network

5.3 Spreidingsmaten

Deze maten hebben als doel om aan te geven in welke mate de waarden van een verdeling of steekproef uiteenlopen en zijn alleen van toepassing op kwantitatieve interval en ratio variabelen. De meest gebruikte spreidingsmaten zijn het bereik, de standaarddeviatie en de variatiecoëfficiënt. Het bereik is niets anders dan het verschil tussen de grootste waarde en de kleinste waarde. Soms is het bereik oneindig en dus onbruikbaar.
De standaarddeviatie is al gegeven in hoofdstuk 3. De variatiecoëfficiënt van een verzameling waarden is de standaarddeviatie van de waarden gedeeld door hun gemiddelde:

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test