Business Talent Network

6.1 H0 en H1

Aan de hand van een voorbeeld zullen de termen H0 en H1 toegelicht worden. Stel iemand wordt beschuldigd van het begaan van een overtreding. Dan kunnen twee zaken e geval zijn. De verdachte is schuldig of de verdachte is niet schuldig. In de statistiek giet men dit in een hypothese vorm waarbij H0 de nulhypothese wordt genoemd en H1 de alternatieve hypothese wordt genoemd. Kortom:

 

H0: de verdachte is onschuldig

 

H1: de verdachte is schuldig

 

Natuurlijk weet men van tevoren niet of de verdachte wel of niet schuldig is. Bewijs zal moeten aantonen wat het geval is. Er zijn twee mogelijke beslissingen. De verdachte veroordelen of de verdachte vrijspreken. In statistisch jargon is het veroordelen van de verdachte gelijk aan het verwerpen van de nulhypothese ten gunste van het alternatief. Het vrijspreken van de verdachte staat voor het niet verwerpen van de nulhypothese ten gunste van het alternatief.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test