Business Talent Network

6.2 Fouten van de eerste en tweede soort

Bij het testen van hypotheses zijn er twee mogelijke fouten die kunnen voorkomen. Er is sprake van een fout van de eerste soort indien een nulhypothese wordt verworpen die eigenlijk waar is. Een fout van de tweede soort houdt in dat een foutieve nulhypothese niet verworpen wordt.

In het voorbeeld hierboven zou sprake zijn van een fout van de eerste soort indien een onschuldig persoon veroordeeld zou worden. Een fout van de tweede soort zou zich voordoen als een schuldig persoon zou worden vrijgesproken.
De kans op een fout van de eerste soort noteert men als aen dit noemt men ook wel het significantie niveau. De kans op een fout van de tweede soort noteert men als β. De kansen op fouten α en β zijn aan elkaar gerelateerd wat inhoudt dat elke poging om de een te verlagen de ander automatisch verhoogt.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test