Business Talent Network

6.3 Soorten alternatieve hypotheses

Natuurlijk wil men onderzoek ook andere zaken onderzoeken dan puur een nulhypothese die synoniem staat voor “het is zo” en een alternatieve hypothese die synoniem staat voor “het is niet zo”. In het voorbeeld hierboven is hier sprake van. Als men echter onderzoek wil verrichten naar de lengte van schroeven die een machine produceert zou men, indien een schroef een gemiddelde lengte van 50 mm zou moeten hebben, de volgende nulhypothese en alternatieve hypothese kunnen opstellen:

 

H0: μ = 50

 

H1: μ ≠ 50

 

Wat nu opvalt is dat, indien de nulhypothese wordt verworpen, de schroeven óf groter zijn dan 50 mm, of kleiner zijn dan 50 mm. Dit noemt men een tweezijdige hypothese.

Indien men wil onderzoeken of de schroeven groter zijn dan 50 mm dan wordt de alternatieve hypothese:

 

H1: μ > 50

 

Dit noemt men een (rechts)eenzijdige hypothese.

Indien men wil onderzoeken of de schroeven groter zijn dan 50 mm dan wordt de alternatieve hypothese:

 

H1: μ < 50

 

Dit noemt men een (links)eenzijdige hypothese.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test