Business Talent Network

7.1 Binomiale stochastische variabele

Zoals al eerder vermeld is de binomiale stochastische variabele het aantal keren success in n pogingen van het experiment. Deze variabele kan waarden aannemen als 0, 1, 2, ..., n, kortom de stochastische variabele is discreet. Men moet in staat kunnen zijn te berekenen welke kans gerelateerd is aan elke waarde.

Als men een kansboom maakt met bij iedere fase twee takken (uitkomsten) die staan voor success en failure, is het duidelijk dat om de kans te berekenen op x keer success met n pogingen er voor elke success in de reeks vermenigvuldigd dient te worden met p. Als er x keren success zijn dan zijn er dus ook n-x keren failure. Elke failure in de reeks dient vermenigvuldigd te worden met 1-p. Kortom, de de kans voor elke reeks takken (in de kansboom) de staan voor x keer succes en n-x keer failure.

 

In een kansboom kunnen combinaties zich op verschillende manieren voordoen. Met een munt is bijvoorbeeld de combinatie "kop en munt" mogelijk als "kop-munt" of "munt-kop". Met de onderstaande formule kan men het aantal takkenreeksen berekenen met x keer success en n-x keer failure:

 

 

Als de twee bovenstaande formules gecombineerd worden, kan men het volgende concluderen:

 

 

De kans op x keer success in een binominaal experiment met n pogingen en met kans op success = p is:

 

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test