Business Talent Network

9.1 Uniforme kansverdeling

De eerste continue kansverdeling die hier besproken zal worden is de uniforme kansverdeling. Vergeleken andere kansverdelingen is de praktische toepassing van de uniforme verdeling beperkt.

De uniforme verdeling wordt beschreven door de functie

 

waar
 

De uniforme verdeling wordt ook wel rechthoekige verdeling genoemd vanwege de rechthoekige vorm van de kansdichtheidsfunctie f (x) zoals in de onderstaande figuur is te zien.

 

Om de kans van elk willekeurig interval te berekenen, kijkt men naar het gebied onder de curve. Wil men bijvoorbeeld de kans berekenen dat X tussen x1 en x2 valt, dan kijkt men naar het gebied met als basis x2-x1 en als hoogte 1/(b-a). De onderstaande figuur geeft het gebied aan dat men wenst te bereken.

 

Kortom,

 

basis hoogte

 

Voorbeeld 9a

De gemiddelde hoeveelheid bier die er op een drukke avond doorheen gaat in een populaire kroeg is uniform verdeeld met een minimum van 200 liter (= a) en een maximum van 500 liter (= b) . De kans dat er op een avond tussen de 250 (= x1) en 300 (= x2) liter bier doorheen gaat wordt als volgt berekend:

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test