Business Talent Network

9.4 Waarden van z vinden

In enkele gevallen is het nodig om de waarde van z vast te stellen gegeven een bepaalde kans. Hier wordt de notatie zA gebruikt om de waarde van z aan te geven op zo’n wijze dat het gebied aan de rechterkant hiervan onder de standaard normale curve A is. Oftewel, zA is een waarde van een standaard normaal verdeelde variabele op zo’n wijze dat

 

 

De onderstaande figuur geeft dit aan.

 

 

Om zA voor elke willekeurige waarde van A vinden dient de tabel van de normale kansverdeling omgekeerd gebruikt te worden. Om dit te kunnen doen moet men een kans specificeren en de corresponderende z-waarde vaststellen. Bijvoorbeeld de waarde z0.025. Door het format van de tabel (standaard normaal) moet men eerst het gebied tussen 0 en z0.025 vaststellen. Dit is gelijk aan . (aangegeven in 4 decimalen, daar de waarden in de tabel tevens in 4 decimalen weergegeven zijn). Ze z-waarde uit de tabel corresponderend met een kans van 0,4750 is 1,96. Met andere woorden, z0.025 = 1,96 en dat houdt in dat P(Z > 1,96) = 0,025.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test