KBO-Brouwer Scriptieprijs 2015 | YoungProfessionalVacatures.be
Business Talent Network

Working at KHMW

Branche
Non-Profit
Headquarters Holland
Haarlem
Employee in NL
12

KHMW: KBO-Brouwer Scriptieprijs 2015

Date Always open
Category
Innovation
...
>> View all
1st prize
€2 000
Location
Location: 
Haarlem
01-09-2015
Deadline
Past

KBO-Brouwer Scriptieprijs 2015

Het bestuur van het Jan Brouwer Fonds maakt bekend dat de Katholieke Bond voor Ouderen in Noord-Holland (KBO) in 2015 een Prijs van € 2.000,- beschikbaar stelt voor een student die een masterscriptie heeft geschreven over de sociaal-maatschappelijke positie van ouderen. Invalshoek daarbij kan zijn de verbindende waarden tussen generaties. De Prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor (voormalige) studenten van wie de scriptie in het jaar van toekenning niet langer dan twee jaar geleden door hun begeleider is goedgekeurd. De Prijs wordt aan één persoon toegekend voor een scriptie die geschreven is in het kader van een opleiding aan een Nederlandse universiteit. Voorstellen voor toekenning van de Prijs dienen te worden ingediend door één of meer hoogleraren, verbonden aan een Nederlandse universiteit. Belanghebbenden kunnen niet zichzelf voor bekroning voordragen. Het voorstel moet een omschrijving van het verrichte onderzoek en een oordeel over de kwaliteit daarvan bevatten, de naam en een curriculum vitae van de persoon die het onderzoek heeft verricht, alsmede zoveel verdere informatie als van belang kan zijn voor de toekenning van de Prijs. Bij het voorstel worden drie exemplaren van de scriptie gevoegd. De beoordeling gebeurt door een commissie van deskundigen benoemd door het bestuur van de Hollandsche Maatschappij. De persoon aan wie de Prijs wordt toegekend zal worden uitgenodigd deze persoonlijk in ontvangst te nemen tijdens een bijeenkomst voorafgaand aan de Jan Brouwer Conferentie in januari 2016 in het Hodshon Huis te Haarlem. Het spreekt voor zich dat u, indien uw kandidaat de prijs krijgt, t.z.t. ook voor de prijsuitreiking wordt uitgenodigd. Wij nodigen u graag uit om een student, die naar uw mening voor deze prijs in aanmerking komt, voor te dragen. De aanbevelingen, te richten aan de secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. mr. A. Soeteman, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem, worden ingewacht vóór 1 september 2015.

Read more

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test
Communicatie, Sales
Ben jij klaar voor een eerste of tweede stap in je carrière en zit jij vol ambitie & energie? Wil jij aan de slag bij een internationale, ondernemende organisatie waar de nadruk ligt op het ontwikkelen van jouw leiderschapskwal...
20-01-2017
Deadline
Today