Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

1.1 Beschrijven van gegevens in SPSS

Als je variabelen met elkaar wilt vergelijken, kun je dit doen door naar analyze te gaan, dan naar descriptive statistics en kies hier voor frequencies. Hier kun je een frequentieverdeling maken door de variabelen die je wilt gebruiken te verplaatsen. Links zie je alle variabelen die je hebt ingevoerd, rechts komen alle variabelen die gebruikt worden voor je frequentieverdeling. Klik op OK als je de juiste variabelen hebt geselecteerd.

Berekenen van het gemiddelde, de mediaan en andere kengetallen

Er zijn drie verschillende manieren waarop het gemiddelde, de mediaan en andere kengetallen berekend kunnen worden.

 • Manier 1

  Ga naar analyze, kies hier descriptive statistics, dan frequencies en klik ten slotte op statistics.

  Met frequencies kunt u ook percentuele berekenen.

 • Manier 2

  Ga naar analyze, kies hier descriptive statistics en klik ten slotte op descriptives.

  In het submenu options kun je kiezen welke kengetallen je wilt berekenen.

 • Manier 3

  Ga naar analyze, kies hier descriptive statistics en klik ten slotte op explore.

  De variabelen waarvan je de kengetallen wilt berekenen verplaats je naar dependent list.

  Als je de gemiddelden voor bepaalde subgroepen wilt berekenen moet je de variabelen die de subgroepen aangeeft verplaatsen naar factor list.

  Met explore kunt je ook percentuele berekenen, explore rekent ook een 95 % betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu