Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

6.3 Soorten alternatieve hypotheses

Natuurlijk wil men onderzoek ook andere zaken onderzoeken dan puur een nulhypothese die synoniem staat voor “het is zo” en een alternatieve hypothese die synoniem staat voor “het is niet zo”. In het voorbeeld hierboven is hier sprake van. Als men echter onderzoek wil verrichten naar de lengte van schroeven die een machine produceert zou men, indien een schroef een gemiddelde lengte van 50 mm zou moeten hebben, de volgende nulhypothese en alternatieve hypothese kunnen opstellen:

 

H0: μ = 50

 

H1: μ ≠ 50

 

Wat nu opvalt is dat, indien de nulhypothese wordt verworpen, de schroeven óf groter zijn dan 50 mm, of kleiner zijn dan 50 mm. Dit noemt men een tweezijdige hypothese.

Indien men wil onderzoeken of de schroeven groter zijn dan 50 mm dan wordt de alternatieve hypothese:

 

H1: μ > 50

 

Dit noemt men een (rechts)eenzijdige hypothese.

Indien men wil onderzoeken of de schroeven groter zijn dan 50 mm dan wordt de alternatieve hypothese:

 

H1: μ < 50

 

Dit noemt men een (links)eenzijdige hypothese.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu