Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

6.5 7 stappen schema

Er bestaat een schema bestaande uit 7 stappen dat het testen van hypotheses overzichtelijk maakt. Hieronder wordt het 7 stappen schema van de zogenaamde klassieke methode besproken:

 

 1. Stel H0 en H1 vast
 2. Stel de toetsingsgrootheid vast
 3. Stel de kritieke waarden vast → verwerpt men H0 voor grote waarden, kleine waarden of voor zowel grote als kleine waarden?
 4. Stel het significantieniveau avast
 5. Bepaal het kritieke gebied door middel van het opzoeken van de kritieke waarden van de test
 6. Bereken de toetsingsgrootheid → valt deze binnen het kritieke gebied, dan wordt H0 verworpen op significantie niveau a. Is dit niet het geval, dan wordt H0 niet verworpen op significantieniveau a.
 7. Geef een duidelijke conclusie voor een breed publiek.

Naast de klassieke methode kan ook de p-waarde methode gehanteerd worden. Hier zijn stap 1 tot en met 4 hetzelfde als bij de klassieke methode:

 

 1. Stel H0 en H1 vast
 2. Stel de toetsingsgrootheid vast
 3. Stel de kritieke waarden vast → verwerpt men H0 voor grote waarden, kleine waarden of voor zowel grote als kleine waarden?
 4. Stel het significantieniveau avast
 5. Bereken de toetsingsgrootheid
 6. Stel de p-waarde vast → Als p-waarde ≥ α dan wordt H0 verworpen op significantie niveau α. Is dit niet het geval, dan wordt H0 niet verworpen op significantieniveau α
 7. Geef een duidelijke conclusie voor een breed publiek

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu