Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

7.1 Binomiale stochastische variabele

Zoals al eerder vermeld is de binomiale stochastische variabele het aantal keren success in n pogingen van het experiment. Deze variabele kan waarden aannemen als 0, 1, 2, ..., n, kortom de stochastische variabele is discreet. Men moet in staat kunnen zijn te berekenen welke kans gerelateerd is aan elke waarde.

Als men een kansboom maakt met bij iedere fase twee takken (uitkomsten) die staan voor success en failure, is het duidelijk dat om de kans te berekenen op x keer success met n pogingen er voor elke success in de reeks vermenigvuldigd dient te worden met p. Als er x keren success zijn dan zijn er dus ook n-x keren failure. Elke failure in de reeks dient vermenigvuldigd te worden met 1-p. Kortom, de de kans voor elke reeks takken (in de kansboom) de staan voor x keer succes en n-x keer failure.

 

In een kansboom kunnen combinaties zich op verschillende manieren voordoen. Met een munt is bijvoorbeeld de combinatie "kop en munt" mogelijk als "kop-munt" of "munt-kop". Met de onderstaande formule kan men het aantal takkenreeksen berekenen met x keer success en n-x keer failure:

 

 

Als de twee bovenstaande formules gecombineerd worden, kan men het volgende concluderen:

 

 

De kans op x keer success in een binominaal experiment met n pogingen en met kans op success = p is:

 

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu