Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

9.1 Uniforme kansverdeling

De eerste continue kansverdeling die hier besproken zal worden is de uniforme kansverdeling. Vergeleken andere kansverdelingen is de praktische toepassing van de uniforme verdeling beperkt.

De uniforme verdeling wordt beschreven door de functie

 

waar
 

De uniforme verdeling wordt ook wel rechthoekige verdeling genoemd vanwege de rechthoekige vorm van de kansdichtheidsfunctie f (x) zoals in de onderstaande figuur is te zien.

 

Om de kans van elk willekeurig interval te berekenen, kijkt men naar het gebied onder de curve. Wil men bijvoorbeeld de kans berekenen dat X tussen x1 en x2 valt, dan kijkt men naar het gebied met als basis x2-x1 en als hoogte 1/(b-a). De onderstaande figuur geeft het gebied aan dat men wenst te bereken.

 

Kortom,

 

basis hoogte

 

Voorbeeld 9a

De gemiddelde hoeveelheid bier die er op een drukke avond doorheen gaat in een populaire kroeg is uniform verdeeld met een minimum van 200 liter (= a) en een maximum van 500 liter (= b) . De kans dat er op een avond tussen de 250 (= x1) en 300 (= x2) liter bier doorheen gaat wordt als volgt berekend:

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu